Projekty Unijne

Informujemy, że Tesseract Dev Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania celowe.

Projekt:

"Opracowanie innowacyjnej wielomodułowej platformy software'owej 'Tesseract Soft Proof' celem zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb branż wydawniczej oraz reklamowej na rynku krajowym i międzynarodowym" jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do stworzenia innowacyjnego oprogramowania dla branż wydawniczej i reklamowej.

Opis projektu:

Celem projektu "Opracowanie innowacyjnej wielomodułowej platformy software'owej 'Tesseract Soft Proof' celem zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb branż wydawniczej oraz reklamowej na rynku krajowym i międzynarodowym" jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do stworzenia innowacyjnego oprogramowania dla branż wydawniczej i reklamowej.

Planowanymi efektami realizacji Projektu są:
Wprowadzenie produktu nowego na rynek krajowy i międzynarodowy Wprowadzenie innowacji procesowej
Wprowadzenie innowacji produktowej Utworzenie nowych miejsc pracy
Ochrona środowiska naturalnego Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym
Wdrożenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 756 768,11 zł

DOFINANSOWANIE:

2 546 897,24 zł

© Copyright 2021 TesseractDev - All rights reserved.